Om Migrate

Migrate har fokus på at skabe værdi for driftsherren, ved at udnytte ejendomsdata til at understøtte kundens kerneforretning. Vi specialiserer os i at analysere og vurdere det informationsbehov, der gør sig gældende i forhold de funktioner som driftsledere- og medarbejdere står over for. Det handler om at skabe overblik over de bygninger der administreres, ved at kunne søge efter information på en simpel og effektiv måde. Dette vil kvalificere beslutningsgrundlaget og nedbringe driftsomkostningerne. Fremadrettet vil driftsherren yderligere blive bedre rustet til at stille krav til den digitale aflevering, når der bygges nyt.

Vi håndterer struktureringsopgaver, som ofte er uoverskuelige og svært håndterbare for organisationer med andre fokusområder. Disse opgaver er vigtige for organisationens forretning, og nødvendige i forhold til at opnå langsigtede besparelser. Vi udvikler løbende værktøjer til at håndtere opgaver som disse, hvilket gør os i stand til at håndtere store mængder data på en strategisk hensigtsmæssig måde. Vi mener, at det er vigtigt, at teknologien ikke determinerer løsningen, men at kundens forretningsprocesser er i fokus – teknologien skal indpasses i kundens forretning, og ikke omvendt.

  • Biogen Manufacturing – Implementering af dokumenthåndteringssystemet Meridian.
  • Biogen Manufacturing – Data migration, system tests, data og system verificering (GMP), samt træning af medarbejdere.
  • CAD-Q – Undervisning, Revit Architecture og Autocad 2D/3D.
  • Scion DTU – Strukturering af data, med henblik på en øget drifteffektivisering.
  • Reform arkitekter – Implementering og udarbejdelse af templates i Autocad Architecture.
  • Hillerød kommune, konsulentarbejde – Strukturering af eksisterende bygningsdata, med henblik på en øget drifteffektivisering
  • Biogen Manufacturing – Opdatering og udarbejdelse af dataudtræk, til brug ved fremtidige analyser og beslutningsgrundlag.
  • DTU Ballerup Campus – Undervisning, Byggeproces understøttet af Revit, Sigma og MS projects.
  • DTU Lyngby, Campus Service – Kvalitetssikring og implementering af objektbaserede modeller til brug i driftssystem.

Ydelser

Avada Admin

Datastrukturering

I dialog med kunden foretages en behovsanalyse i forhold til de arbejdsprocesser, der gør sig gældende i den enkelte virksomhed. Derefter gennemgås kundens ejendomsdata, og det vurderes, hvorvidt det understøtter virksomhedens driftsfunktioner og praksisser. På baggrund af analysearbejdet defineres, hvilke parametre der understøtter kundens forretning bedst muligt. Disse parametre ligger til grund for informationssøgningen på tværs af organisationens bygningsdokumentation.

Migrate udvikler løbende værktøjer som kan lette og forbedre struktureringsprocessen, hvad enten dataene ønskes struktureret til implementering i et specifikt system eller i forhold til branchestandarder eller interne klassifikationssystemer.

Avada Admin

Data migration

Migration kan ses som en forlængelse af datastruktureringen, eksempelvis i forbindelse med udskiftning af driftssystem, projektweb eller dokumenthåndteringssystemer, hvilket ofte er mere uoverskueligt og krævende end forventet. Lagringen af data og metadata er ofte forskellige systemerne imellem, hvilket kræver kompetencer til at håndtere og flytte store datamængder. Vi har skabt værktøjer og arbejdsprocesser som letter migrationen og sikrer, at information ikke går tabt i processen.

Migrate er i stand til at rådgive i forbindelse med valg af system, så dette dækker kundens behov. Vi tilbyder også at implementere det valgte system i organisationen, ved at konfigurere, opsætte samt undervise medarbejdere i at anvende systemet på en hensigtsmæssig måde.

Avada Admin

Areal- og rumdisponering

Bedre overblik over arealer og rum kvalificerer beslutningsgrundlaget i bygningsdriften, og kan medføre store besparelser gennem hele byggeriets levetid. I Migrate benytter vi en række digitale værktøjer, til at øge overblikket over ejendomsporteføljens bygninger, arealer og rum.

Vi tilbyder at levere areal- og rumdisponering til forvaltning af kundens bygninger. Ud fra en behovsanalyse, udvikles en løsning som understøtter de driftsfunktioner, der er aktuelle i den enkelte organisation. Alt efter kundens ønsker, samt hvilke formater der ligger til grund for arbejdet, kan Migrate skabe overblik over arealer og rum, samt gøre det muligt at søge og filtrere dataene efter behov, hvad enten det ønskes gjort i regneark, 2D tegninger eller 3D bygningsmodeller.

Referencer

Kontakt

Cand.scient.techn, Ledelse og Informatik i byggeriet, ved SBi
Bygingskonstruktør
Projektledelse (Diplomuddannelse)
Anders HaugaardPartner
Tlf.: +45 26 83 51 20
Mail: ah@migrate.dk
Cand.scient.techn, Ledelse og Informatik i byggeriet, ved SBi
Bygningskonstruktør
Projektledelse (Akademiuddannelse)
Change management (APMG certificeret, practitioner)
Jacob BrønnumPartner
Tlf.: +45 50 33 52 33
Mail: jb@migrate.dk